Polityka prywatności

Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-326, przy Al. Jerozolimskich 158 (dalej "my", "nas" i "nasz"), jako administrator danych osobowych, pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

Postępowanie z danymi osobowymi

Poniżej wyjaśniamy cele przetwarzania, a także związane z każdym celem, kategorie danych osobowych, podstawę prawną, okres przechowywania i źródło, z którego pochodzą dane, lub, jeśli zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, czy ich podanie jest wymagane oraz możliwe konsekwencje ich niepodania:

Rejestracja w serwisie Ginweb.pl

W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci przystąpienia do Serwisu oraz w celu umożliwienia pacjentkom wyszukanie Państwa profilu w Serwisie, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • Informacje kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail służbowy),
 • Dane gabinetu (np. adres, e-mail kontaktowy gabinetu),
 • Inne informacje, jakimi zechcą się Państwo podzilić podczas tworzenia profilu (np. płeć, stopień naukowy, znajomość języków obcych,
  specjalizacja, osiągnięcia).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w wyżej wymienionym celu jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy między Państwem a Bayer, art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do umieszczenie danych Pani/Pana gabinetu na stronie internetowej www.ginweb.pl

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6(1)(a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”)), będziemy przetwarzać również Państwa wizerunek w postaci zdjęcia profilowego. Dołączenie przez Państwa zdjęcia oraz wyrażenie zgody na jego przetwarzanie ma charakter dobrowolny, a brak wyrażenia zgody nie będzie powodował żadnych negatywnych konswekwencji. 

Ustawienia plików cookie

Czym są są pliki cookie?
Niniejsza Strona Internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci waszego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które Państwa przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie do nas podczas następnej wizyty tej stronie internetowej.

Jakich plików cookie używamy?
Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) funkcjonalne pliki cookie (niezbędne pliki cookie), bez których funkcjonalność naszej Strony Internetowej byłaby ograniczona, oraz (2) opcjonalne pliki cookie (analityczne pliki cookie i funkcjonalne pliki cookie) używane na przykład do analizy Strony Internetowej, personalizacji strony internetowej lub celów marketingowych. Poniższy przycisk prowadzi do Centrum Preferencji Prywatności i zawiera szczegółowy opis używanych przez nas opcjonalnych plików cookie:

Ustawienia plików cookie

Czym są są pliki cookie?
Niniejsza Strona Internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci waszego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które Państwa przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie do nas podczas następnej wizyty tej stronie internetowej.

Jakich plików cookie używamy?
Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) funkcjonalne pliki cookie (niezbędne pliki cookie), bez których funkcjonalność naszej Strony Internetowej byłaby ograniczona, oraz (2) opcjonalne pliki cookie (analityczne pliki cookie i funkcjonalne pliki cookie) używane na przykład do analizy Strony Internetowej, personalizacji strony internetowej lub celów marketingowych. Poniższy przycisk prowadzi do Centrum Preferencji Prywatności i zawiera szczegółowy opis używanych przez nas opcjonalnych plików cookie:

Pliki cookie zależne od Twojej zgody
Użytkujemy opcjonalne pliki cookie tylko wtedy, gdy uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). Przy pierwszym wejściu na naszą stronę Internetową pojawi się baner z prośbą o wyrażenie zgody na użycie opcjonalnych plików cookie. Jeśli wyrazisz zgodę, umieścimy plik cookie na Twoim komputerze, a baner nie pojawi się ponownie, dopóki plik cookie jest aktywny. Po wygaśnięciu okresu istnienia pliku cookie lub jeśli aktywnie usuniesz plik cookie, baner pojawi się ponownie podczas następnej wizyty na naszej Stronie Internetowej i ponownie poprosi o zgodę.

Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie
Oczywiście można korzystać z naszej strony Internetowej bez wykorzystania jakichkolwiek plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej strony Internetowej. W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się używaniu opcjonalnych plików cookie, korzystając z odpowiedniej opcji sprzeciwu w Centrum Preferencji Prywatności

Analiza strony internetowej i internetowa reklama behawioralna

Analiza strony internetowej z Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

Google przeanalizuje korzystanie z naszej Strony Internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w Centrum Preferencji Prywatności. Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej Strony Internetowej (np. odsyłający adres URL, odwiedzane przez Ciebie strony internetowe, typ przeglądarki, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostaną przesłane na serwer Google w USA, gdzie będą przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki zostaną nam następnie udostępnione w formie zanonimizowanej. Twoje dane dotyczące użytkowania nie będą łączone z Twoim pełnym adresem IP podczas tego procesu. Aktywowaliśmy na naszej stronie internetowej oferowaną przez Google funkcję anonimizacji IP, która usunie ostatnie 8 bitów (typ IPv4) lub ostatnie 80 bitów (typ IPv6) Twojego adresu IP po każdym przesłaniu danych do Google.

Ponadto, zawierając konkretne umowy z Google, zapewniamy utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Google w USA.

Możesz wycofać swoją zgodę na korzystanie z analizy internetowej w dowolnym momencie, pobierając i instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics lub zarządzając swoimi zgodami w Centrum Preferencji Prywatności, w którym to przypadku zostanie umieszczony plik cookie rezygnacji. Obie opcje uniemożliwią zastosowanie analizy internetowej tylko tak długo, jak długo korzystasz z przeglądarki, w której zainstalowałeś wtyczkę i nie usuwasz rezygnacji z pliku cookie.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Analytics, lub Wytycznych Google Analytics w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych oraz Polityce Prywatności Google.

Analiza strony internetowej z Hotjar

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Hotjar Ltd, Levl 2, St Julians Business Centre 3, Elia, Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa ("Hotjar").

Hotjar przeanalizuje korzystanie z naszej Strony Internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w Centrum Preferencji Prywatności. Informacje zebrane przez Hotjar w związku z korzystaniem z naszej Strony Internetowej (np. ile czasu użytkownik spędza na jakich stronach, jak użytkownik porusza się po Stronie Internetowej, które linki wybiera do kliknięcia, jak użytkownik wchodzi w interakcję z formularzami, identyfikator urządzenia (UDID, anonimowy), lokalizacja (tylko kraj), rozmiar ekranu urządzenia, typ przeglądarki) zostaną przesłane na serwer Hotjar w Europie, gdzie będą przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki zostaną nam następnie udostępnione w formie zanonimizowanej. Twoje dane dotyczące użytkowania nie będą łączone z Twoim pełnym adresem IP podczas tego procesu. Twój adres IP będzie przechowywany wyłącznie w formacie zanonimizowanym.

Możesz wycofać swoją zgodę na korzystanie z analizy internetowej w dowolnym momencie, administrując swoimi zgodami w Centrum Preferencji Prywatności Centrum Preferencji Prywatności, w którym to przypadku zostanie umieszczony plik cookie umożliwiający rezygnację z korzystania z usługi. Ta opcja uniemożliwia zastosowanie analizy internetowej tylko tak długo, jak długo korzystasz z przeglądarki, w której plik cookie rezygnacji został umieszczony i nie zostanie usunięty.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Hotjar można znaleźć w ich polityce prywatności.

Korzystanie z formularzy kontaktowych

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w naszej Stronie Internetowej. W szczególności możesz podać nam następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np. adres pocztowy/e-mail lub numer telefonu)
 • Wiadomość
 • Przetwarzamy informacje podane przez Ciebie za pośrednictwem formularzy kontaktowych wyłącznie w celu zrealizowania Twojego konkretnego żądania. Usuwamy te informacje, gdy tylko nie są już potrzebne w celu przetworzenia lub realizacji Twojego żądania.

Informacje na temat skutków ubocznych i skarg dotyczących jakości

Ta Strona Internetowa nie jest przeznaczona do komunikacji dotyczącej działań niepożądanych, braku efektu terapeutycznego, błędów w lekach, produktów na szarej strefie/podrobionych leków, nieprawidłowego lub pozarejerowanego stosowania, skarg dotyczących jakości i/lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa lub jakości produktów Bayer. Jeśli chcesz zgłosić działania niepożądane lub złożyć skargę dotyczącą jakości, skontaktuj się z lokalnym pracownikiem służby zdrowia (np. lekarzem lub farmaceutą), lokalnym organem ds. Zdrowia lub skorzystaj z naszego Formularza w celu zgłoszenia niepożądanych działań niepożądanych.

Jeśli mimo to zgłosisz nam niepożądane działania niepożądane lub inne problemy dotyczące bezpieczeństwa lub jakości produktów Bayer, będziemy prawnie zobowiązani do zajęcia się Twoją komunikacją i być może będziemy musieli skontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia. Następnie musimy powiadomić właściwe organy ds. Zdrowia o zgłoszonych przez Ciebie problemach. W tym kontekście Twoje dane mogą być przekazywane w formie pseudonimizowanej, tj. żadne informacje, dzięki którym możesz zostać bezpośrednio zidentyfikowany, nie będą przekazywane. Możemy również być zmuszeni do przekazania tych pseudonimizowanych powiadomień spółkom z naszej grupy i partnerom współpracy, w zakresie, w jakim są oni również zobowiązani do powiadomienia swoich odpowiednich właściwych organów ds. Zdrowia.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i zgłaszania działań niepożądanych są dostępne w polityce prywatności danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Bayer, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Bayer i jakie mogą być podnoszone wobec Bayer.

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzanie na zlecenie

W celu przetwarzania Państwa danych osobowych będziemy w pewnym zakresie korzystać z wyspecjalizowanych usługodawców, którzy przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu (np. w celu wsparcia IT lub usług w chmurze).

Tacy usługodawcy są przez nas starannie wybierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Podmioty stowarzyszone

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym z Grupy Bayer, jeśli jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

Organy i instytucje państwowe

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe organom ścigania lub innym organom i instytucjom państwowym, jeśli jest to prawnie wymagane lub konieczne do celów opisanych powyżej.

Prawnicy zewnętrzni

W celu wsparcia decyzji prawnych oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami możemy udostępniać Państwa dane osobowe prawnikom zewnętrznym.

Potencjalni nabywcy w kontekście fuzji i przejęć

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe potencjalnemu nabywcy w przypadku przejęcia, fuzji lub innego rodzaju tranzycji korporacyjnej lub majątkowej obejmującej zmianę własności lub kontroli dotyczącej nas lub naszych usług.

Przetwarzanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym takich, dla których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Jeśli dla danego kraju nie istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych, zawierając z odbiorcą tak zwane standardowe klauzule umowne - przyjęte przez Komisję Europejską (aby uzyskać kopię, prosimy o zapoznanie się z poniższymi danymi kontaktowymi) lub poprosimy o wyraźną zgodę na przekazanie.

Informacje dotyczące praw osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych;
 • Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne, uzasadnione powody zastępujące Państwa interesy, prawa i wolności lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności danych lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy o skierowanie swojej prośby na nasz formularz kontaktowy (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy), przesłania wniosku do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres Privacy.Poland@bayer.com lub pisma do siedziby firmy Bayer Sp. z o.o. mieszczącej się pod następującym adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Bayer Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 158
02-326, Warszawa
 

Data ostatniej aktualizacji: 17.10.2023

Zastrzeżenie możliwości dokonania zmian niniejszej Polityki Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Aktualizacje naszej Polityki Prywatności będą publikowane na naszej Stronie Internetowej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na naszej Stronie Internetowej. Dlatego zalecamy regularne odwiedzanie Strony Internetowej, aby być na bieżąco z możliwymi aktualizacjami.